HOE SNA UW PATIËNTEN ZOU KUNNEN HELPEN

 
De Social Norm Approach laat zien hoe mensen beïnvloedbaarder kunnen zijn dan ze zelf weten.
De acties van leeftijdsgenoten beïnvloeden hun eigen gedrag. Maar als het op middelengebruik aankomt, wordt dit gedrag vaak beïnvloed door een verkeerd beeld van het gedrag van leeftijdgenoten.
 
Uit ons onderzoek bleek dat onze respondenten de neiging hebben ongezond gedrag te normaliseren, omdat men ervan uitgaat dat anderen dit gedrag vaak vertonen. We overschatten de hoeveelheid van hun ongezonde gedrag, terwijl we de frequentie van hun gezonde gedrag onderschatten. De sociale-normenbenadering richt zich op het tonen van de realiteit achter middelengebruik. We willen mensen de werkelijke cijfers over middelengebruik laten zien, zodat zij zelf kunnen bepalen of zij hun gedrag willen bijstellen. 
 

CAMPAGNE VIDEO

We hebben een informatieve animatie gemaakt voor educatieve doeleinden.
In deze video hebben we de belangrijkste ideeën achter de Social Norms Approach samengevat en presenteren we u enkele feiten en cijfers uit ons eigen onderzoek. Voel u vrij om deze video in uw voordeel te gebruiken.
 
U kunt deze video bijvoorbeeld gebruiken om het SNA-principe uit te leggen in de klas of in een consult met een patiënt.
 
 

HOE SNA TE IMPLEMENTEREN

De Sociale Normen Benadering is een bekende en bewezen methodologie in het veranderen van menselijk gedrag. Indien correct toegepast, kunnen de feiten en cijfers die binnen uw kliniek worden gecommuniceerd de houding van uw patiënten ten opzichte van (verkeerd) gepercipieerde sociale normen veranderen.
 
Door het plaatsen van posters en flyers in uw wachtkamer of dokterspraktijk, zal uw patiënt geconfronteerd worden met hun eigen misvattingen. Het is nooit de bedoeling hen te veroordelen voor hun gebruik, maar we laten hen enkel nadenken over hun eigen gebruik. Ook zonder uw tussenkomst terzake, kan dit proces met onze poster in uw wachtkamer op gang komen.
 
U kunt het promotiepakket aanvragen via het formulier onderaan deze pagina.
 
Maar, wat te doen als een patiënt u vraagt naar deze cijfers? Wat als u tekenen van verslaving opmerkt bij een patiënt die u wilt aanspreken? Wij hebben een aantal tips voor u verzameld over hoe u gesprekken kunt aangaan met patiënten over wier gebruik u zich zorgen maakt.
 
 

TIPS

U wilt het alcohol- of medicijnmisbruik van uw patiënt bespreken en u denkt dat de Sociale Normen Benadering u zou kunnen helpen uw zorgen aan hem over te brengen. Hoe pakt u dit aan?
Wij hebben een aantal tips voor u verzameld!  
 
Vertel uw zorgen op een niet beschuldigende toon. Zorg ervoor dat uw patiënt ziet dat uw bezorgdheid uit zorgzaamheid komt. Dit kunt u doen door te zeggen: "Ik maak me zorgen om u, zou het kunnen dat...".
Het uiten van deze zorgen zal al een preventieve werking hebben!

Het komt echter vaker voor dat onderwerpen als deze niet in één gesprek worden opgelost. Wees u ervan bewust dat uw zorgen misschien niet worden gedeeld door uw patiënt. Zij denken misschien dat het probleem niet bestaat of minder ernstig is dan u denkt. Laat dit verschil in perceptie geen barrière in het gesprek zijn, maar maak het een onderwerp van het gesprek. Benoem dit verschil en probeer uw patiënt te laten inzien dat het probleem wel eens groter zou kunnen zijn dan hij denkt. Je weet dat je een motivatie voor verandering hebt gecreëerd als je cliënt gaat reflecteren op zijn eigen gebruik.
Als beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg zou u natuurlijk de nadruk willen leggen op de gezondheidsrisico's op lange termijn die aan middelengebruik verbonden zijn. Dit kan voor sommige gebruikers een stimulans zijn, maar het kan ook heel moeilijk zijn om de eigen gezondheid te meten. Wij raden aan om heel duidelijk en direct de kortetermijneffecten van hun gebruik te definiëren. Dus, wees concreet en hou het meetbaar!
 
Je kunt het bijvoorbeeld hebben over het geld dat ze uitgeven aan hun gebruik. Je kunt ze laten inzien dat ze misschien (sociale) kansen hebben gemist door een kater of je kunt ze vragen om na te denken over hun werkprestaties. Deze persoonlijke effecten kunnen fungeren als zeer tastbare stimulansen die ze zelf kunnen zien verbeteren of verslechteren in de loop van de tijd.
Begin niet iemand te beschuldigen van verslaving of bepaald gedrag te verbieden. Als zorgverlener heb je vaak weinig zicht van iemands dagelijkse leven, dus je hebt weinig om je beweringen te onderbouwen. Deze beschuldigende toon kan het gesprek ook doen ontaarden in een confrontatie die meer pijn kan doen dan het gesprek alleen.
 
Blijf bij wat je wel ziet en weet.

Misschien ziet uw patiënt er moe uit, is hij veel afgevallen, heeft hij zijn eetlust verloren of lijdt hij aan ziekten die wijzen op overmatig gebruik van bepaalde stoffen. Vraag hen of zij denken dat uw waarnemingen juist zijn en vraag hen hoe zij denken dat het gebeurd is. Als hun verzorger zullen ze misschien meer met u delen dan met hun lotgenoten. Blijf met uw patiënt praten om te zien of hij het nog steeds eens is met wat u waarneemt.
 
Leg ook uit dat u er niet bent om hen te straffen, maar om hen te helpen.
Als het gesprek op gang komt, zal uw patiënt misschien ook interesse tonen in uw eigen gebruik.
Probeer eerlijk te zijn over uw gebruik! Het kan helpen als u uw ervaringen deelt. Deel ook hoe u ervoor zorgt dat u uw gebruik verantwoord houdt.
 
Niets over uzelf delen kan het vertrouwen schaden. Als je niet te persoonlijk wilt worden, kun je onze feiten en cijfers gebruiken om de verschillende groepen gebruikers te laten zien. Je zou kunnen aanvullen door te zeggen tot welke groep je denkt te behoren. Vervolgens kunt u vragen tot welke gebruikersgroep uw patiënt denkt te behoren.
 
Gebruik de feiten als u onze flyers of posters gebruikt als een manier om één op één met uw patiënten te communiceren. In onze campagne proberen we niet veroordelend of bevooroordeeld te zijn. We steunen de beslissing om minder te drinken, maar veroordelen nooit iemand die deze beslissing (nog) niet heeft genomen.
 
Probeer op een vergelijkbare manier te communiceren. Ondersteun de keuzes die iemand maakt, maar maak duidelijk dat bepaalde aannames die de gebruiker maakt vertekend kunnen zijn. Je kunt dit onderbouwen met ons onderzoek. Stel ze vragen als: "Welk percentage van de mensen van jouw leeftijd denk
JIJ dat net zo vaak drinkt als jij?".
 

Laat u door een deskundige begeleiden

Hoe goed het gesprek ook verloopt, het kan zijn dat een gevoelige kwestie als deze niet is opgelost na een goed gesprek of discussie. In sommige gevallen kan het nuttig zijn de mening in te winnen van een opgeleide verslavingspreventieprofessional. Het kan ook zijn dat u het nodig acht om een van uw patiënten door te verwijzen naar een verslavingsdeskundige.
 
Hieronder vindt u relevante en aangesloten zorgorganisaties in uw regio. Aarzel niet om een beroep op hen te doen voor deskundige begeleiding, doorverwijsmogelijkheden of actieplannen.
 

PROMOTIEPAKKET

Feiten en cijfers vormen de basis van deze campagne. Ze spreken tot de verbeelding en zijn nuttige hulpmiddelen om een boodschap kracht bij te zetten en te laten beklijven. Eén blik op een poster met een citaat over drinken kan een impact hebben, maar wanneer we de overeenkomstige cijfers communiceren, zijn het die cijfers die in je hoofd blijven rondzingen.
 
We willen een wake-up call en een vriendelijke herinnering zijn voor al diegenen die hun beslissingen baseren op (verkeerd) gepercipieerde sociale normen.
 
Wilt u de SNA gebruiken om bewustzijn te creëren onder uw patiënten?
Onze posters en flyers zullen u daarbij helpen. Gebruik ze als vrij beschikbare informatie in uw wachtkamer of tijdens consulten om een gesprek op gang te brengen. Download de materialen via de knop hieronder of bestel de hoge kwaliteit prints gratis door het formulier in te vullen.
 
 

DOWNLOAD DE QUIZ vragen

DOWNLOAD DE QUIZ antwoorden

DOWNLOAD DE HANDLEIDING

AANVRAAG MATERIAAL

(PROMOTIEPAKKET)
 
 

 
 

ONS ONDERZOEKS-RAPPORT

Deze campagne draait om statistieken uit onze Euroregionale gezondheidsenquête.

Deze online enquête werd uitgevoerd van september 2019 tot januari 2020 en werd voorgelegd aan burgers, 55+ jaar oud, woonachtig in Nederland (Zuid-Limburg), België (Provincie Limburg, Ostbelgien en Luik) en Duitsland (Aken, Euskirchen, Heinsburg en Bitburg-Prüm). Om de privacy bij het beantwoorden van vragen over middelengebruik te garanderen, bleven de respondenten anoniem gedurende de hele enquête.

Wij vroegen deze respondenten ons een indicatie te geven van hun middelengebruik en vroegen ook hoe zij dachten dat andere mensen van hun leeftijd op deze zelfde vragen zouden scoren. Interessant was dat de SNA in bijna alle voorgestelde situaties toepasbaar bleek te zijn. We zagen duidelijk hoe respondenten de neiging hadden om gezond gedrag bij hun leeftijdsgenoten af te zwakken en hun ongezonde gedrag te overschatten. Benieuwd naar alle feiten en cijfers? U kunt het rapport hieronder downloaden.
 
 
 

Download volledig onderzoeksrapport

 
{list-region-popup}