HOE SNA UW BEGUNSTIGDEN KAN HELPEN

 
We spiegelen ons gedrag aan dat van de mensen om ons heen. Zo leren we als kleuter. Zo vormen we een stijl als we tiener zijn en zo vormen we ons hele leven lang onze persoonlijkheid. Maar als het op middelengebruik aankomt, is onze perceptie over anderen vaak scheef.
 
Uit ons onderzoek blijkt dat veel respondenten de neiging hebben ongezond gedrag te normaliseren, omdat men ervan uitgaat dat anderen dit gedrag ook vaak vertonen. We overschatten de hoeveelheid ongezond gedrag bij anderen, terwijl we de frequentie van hun gezonde gedrag onderschatten.
 
Met deze campagne willen we vooral de realiteit achter middelengebruik laten zien. We keuren het gebruik van middelen niet goed of verbieden het niet, maar we vinden wel dat je je beslissingen moet nemen op basis van feiten.
We willen mensen niet laten zien wat zij denken dat waar is over anderen, maar de werkelijke cijfers over middelengebruik.

CAMPAGNE VIDEO

We hebben een informatieve animatie gemaakt voor educatieve doeleinden.
In deze video hebben we de belangrijkste ideeën achter de Social Norms Approach samengevat en presenteren we u enkele feiten en cijfers uit ons eigen onderzoek. Voel u vrij om deze video in uw voordeel te gebruiken.
 
U kunt deze video bijvoorbeeld gebruiken om het SNA-principe uit te leggen in de klas of in een consultatie met een begunstigde.
 


HOE SNA TE IMPLEMENTEREN

De Social Norms Approach is een bekende en bewezen methodologie in het veranderen van menselijk gedrag. Indien correct toegepast, kunnen de feiten en cijfers die u communiceert het standpunt van uw begunstigden over (verkeerd) gepercipieerde sociale normen veranderen.
 
Door samen over de feiten te praten, kunt u een beetje motivatie opwekken om niet alleen hun houding, maar ook hun gedrag te veranderen. Niet door hun gebruik te veroordelen, maar gewoon door hen te doen beseffen dat hun gebruik misschien boven het gemiddelde ligt. We zeggen niet dat het tonen van de feiten alleen iedereen van zijn of haar gebruik kan afhelpen, maar het kan wel aanzetten tot verandering.
Wij hebben een aantal tips verzameld over hoe u gesprekken kunt aangaan met begunstigden wiens gebruik u zorgen baart.
 
 

TIPS

U wilt het alcohol-, drugs- of medicijngebruik van uw begunstigde bespreken en u denkt dat de benadering van sociale normen u kan helpen uw bezorgdheid aan hem over te brengen. Hoe pakt u dit aan?
Wij hebben enkele tips verzameld!  
 
 
Vertel uw zorgen op een niet beschuldigende toon. Zorg ervoor dat uw begunstigde ziet dat uw bezorgdheid uit zorgzaamheid komt. U kunt dit doen door te zeggen: "Ik maak me zorgen om u, zou het kunnen dat...".
Het uiten van deze zorgen zal al een preventieve werking hebben!

Het komt echter vaker voor dat dergelijke onderwerpen niet in één gesprek kunnen worden opgelost. Wees u ervan bewust dat uw zorgen misschien niet worden gedeeld door uw begunstigde. Zij denken misschien dat het probleem niet bestaat of minder ernstig is dan u denkt. Laat dit verschil in perceptie geen barrière zijn, maar maak er juist een onderwerp van het gesprek van. Benoem dit verschil en probeer uw begunstigde te laten inzien dat het probleem wel eens groter zou kunnen zijn dan hij denkt. U weet dat u een motivatie voor verandering hebt gecreëerd wanneer uw begunstigde begint na te denken over zijn eigen gebruik.
 
Als welzijnswerker heb je misschien een goed gevoel bij wat je cliënt motiveert. Die motivatoren zijn bij iedereen heel verschillend. Voor de één zijn het misschien de gezondheidsvoordelen van het stoppen met hun gebruik, voor de ander het geld dat ze zouden besparen. Je kunt ze laten inzien dat ze misschien (sociale) kansen hebben gemist door een kater of je kunt ze vragen om na te denken over hun werkprestaties.
 
Wat uw invalshoek ook is, wij raden u aan zeer duidelijke en directe korte termijn effecten van het gebruik te definiëren. Deze persoonlijke effecten kunnen fungeren als een zeer tastbare stimulans die zij zelf in de loop van de tijd kunnen zien verbeteren of verslechteren.
 
Begin iemand niet te beschuldigen van verslaving of het verbieden van bepaald gedrag. Als welzijnswerker ben je er om te helpen. Iemand frontaal aanvallen kan het gesprek doen ontaarden in een confrontatie. En dat kan meer pijn doen dan het gesprek alleen.
 
Blijf bij wat je wel ziet en weet.  

Misschien ziet uw cliënt er moe uit, is hij veel afgevallen, kan hij niet meer uit bed komen, heeft hij zijn eetlust verloren of lijdt hij aan ziekten die wijzen op overmatig gebruik van bepaalde stoffen. Vraag hen of ze denken dat je waarnemingen juist zijn en vraag hen hoe ze denken dat het gebeurd is. Als iemand die tegelijkertijd dichtbij en ver genoeg weg is, zullen ze misschien meer met u delen dan hun directe lotgenoten.
 
Blijf bij uw cliënt nagaan of hij het nog steeds eens is met wat u waarneemt en leg uit dat u er niet bent om hem te straffen, maar om hem te helpen.
Als het gesprek op gang komt, toont uw klant misschien ook interesse in uw eigen gebruik.
Probeer daar eerlijk over te zijn! Het kan echt helpen om je ervaringen te delen.

Deel ook met hen hoe je ervoor zorgt dat je je gebruik verantwoord houdt.
 
Het niet delen van persoonlijke zaken kan een averechts effect hebben. Als je niet te persoonlijk wilt worden, zou je onze feiten en cijfers kunnen gebruiken om de verschillende groepen gebruikers te laten zien. U zou kunnen toevoegen door te zeggen tot welke groep u denkt te behoren. Vervolgens kunt u vragen tot welke gebruikersgroep uw klant denkt te behoren.
Gebruik de feiten als u gebruik maakt van onze flyers of posters als een manier om te communiceren met uw klanten een op een. U kunt deze hieronder downloaden of het volledige promotiepakket aanvragen via het formulier onderaan de pagina. In onze campagne proberen we niet veroordelend of bevooroordeeld te zijn. We steunen de beslissing om minder te drinken, maar veroordelen nooit iemand omdat hij deze beslissing (nog) niet heeft genomen.
 
Probeer op een vergelijkbare manier te communiceren. Ondersteun de keuzes die iemand maakt, maar maak duidelijk dat bepaalde aannames die de gebruiker maakt vertekend kunnen zijn. Je kunt dit onderbouwen met ons onderzoek. Stel ze vragen als: "Welk percentage van de mensen van jouw leeftijd denk JIJ dat net zo vaak drinkt als jij?" of "Hoeveel mensen van jouw leeftijd denk jij dat niet voorgeschreven medicijnen slikken?"

Laat u door een deskundige begeleiden

Hoe goed het gesprek ook verloopt, het kan zijn dat een gevoelige kwestie als deze niet is opgelost na een goed gesprek of discussie. In sommige gevallen kan het goed zijn om de mening van een getrainde verslavingspreventie professional in te winnen. Hieronder vind je relevante en aangesloten zorgorganisaties in jouw regio. Aarzel niet om een beroep op hen te doen voor deskundige begeleiding of actieplannen.

 

PROMOTIEPAKKET

Feiten en cijfers vormen de basis van deze campagne. Ze spreken tot de verbeelding en zijn nuttige hulpmiddelen om een boodschap kracht bij te zetten en te laten beklijven. Eén blik op een poster met een citaat over drinken kan een impact maken, maar wanneer we de overeenkomstige cijfers communiceren, zijn het de cijfers die in je hoofd blijven rondzingen.
 
Wil je de SNA gebruiken om bewustzijn te creëren bij je klant?
Onze posters en flyers zullen u daarbij helpen. Gebruik ze om een gesprek op gang te brengen of gebruik de cijfers om uw cliënt over na te laten denken. U kunt de materialen downloaden via de knop hieronder of de hoge kwaliteit prints gratis bestellen door het formulier in te vullen.
 
 

DOWNLOAD DE QUIZ vragen

DOWNLOAD DE QUIZ antwoorden

DOWNLOAD DE HANDLEIDING

MATERIAAL AANVRAGEN

(PROMOTIEPAKKET)
 
 

 
 

ONS ONDERZOEKSRAPPORT

Deze campagne draait om statistieken uit onze Euroregionale gezondheidsenquête.

Deze online enquête werd uitgevoerd van september 2019 tot januari 2020 en werd voorgelegd aan burgers, 55+ jaar oud, woonachtig in Nederland (Zuid-Limburg), België (Provincie Limburg, Ostbelgien en Luik) en Duitsland (Aken, Euskirchen, Heinsburg en Bitburg-Prüm). Om de privacy bij het beantwoorden van vragen over middelengebruik te garanderen, bleven de respondenten anoniem gedurende de hele enquête.

Wij vroegen deze respondenten ons een indicatie te geven van hun middelengebruik en vroegen ook hoe zij dachten dat andere mensen van hun leeftijd op deze zelfde vragen zouden scoren. Interessant was dat de SNA in bijna alle voorgestelde situaties toepasbaar bleek te zijn. We zagen duidelijk hoe respondenten de neiging hadden om gezond gedrag bij hun leeftijdsgenoten af te zwakken en hun ongezonde gedrag te overschatten. Benieuwd naar alle feiten en cijfers? U kunt het rapport hieronder downloaden.
 
 
 

Download volledig onderzoeksrapport

 
{list-region-popup}