HOE SNA UW GELIEFDE ZOU KUNNEN HELPEN

 
Het is heel gewoon om je gedrag te spiegelen aan dat van de mensen om je heen. Dat is hoe we leren als peuters. Zo vormen we een stijl als we tieners zijn en zo vormen we ons hele leven lang onze persoonlijkheid. Maar als het op middelengebruik aankomt, is onze perceptie over anderen vaak onjuist.
 
Uit ons onderzoek blijkt dat veel respondenten de neiging hebben ongezond gedrag te normaliseren, omdat men ervan uitgaat dat anderen dit gedrag (vaker) vertonen. We overschatten de hoeveelheid risicovol gedrag bij anderen, terwijl we de frequentie van hun gezonde gedrag onderschatten.
 
Met deze campagne richten we ons op het laten zien van het verhaal achter middelengebruik.

We willen mensen niet laten zien wat zij denken dat waar is over anderen, maar de werkelijke cijfers over middelengebruik.
Dit besef kan fungeren als een wake-up call of een vriendelijke reminder. Voor u en uw dierbaren.
 

VIDEO CAMPAGNE

We hebben een informatieve animatie gemaakt die u door de principes van de SNA leidt. In deze video vertellen we u over de theorie, maar we onderbouwen die ook met concrete cijfers uit ons onderzoeksrapport. U kunt de video samen met een naaste bekijken, of u kunt hem bekijken voordat u het gesprek aangaat dat u gepland heeft.
 
Deze video geeft een samenvatting van onze bevindingen. De volledige onderzoeksrapporten vindt u onderaan deze pagina.
 

HOE PRAAT JE OVER SNA

De Sociale Normen Benadering is een gekende en bewezen methodologie in het veranderen van menselijk gedrag. Indien correct toegepast, kunnen de feiten en cijfers die met uw dierbare worden besproken, hun houding ten opzichte van hun (verkeerd) waargenomen sociale normen veranderen. U kunt de SNA-gids hieronder downloaden.
 
Door samen over de feiten te praten, kunt u motivatie opwekken om niet alleen hun houding, maar ook hun gedrag te veranderen. U kunt ook onze online quiz doen of de gedrukte versie gebruiken die in de SNA-gids is opgenomen. We zeggen niet dat het lezen van de feiten of het doen van de quiz ervoor kan zorgen dat iemand onmiddellijk stopt met gebruiken, maar het kan wel een invloed hebben.
 
We hebben een aantal tips verzameld over hoe je in gesprek kunt gaan met dierbaren waarvan je je zorgen maakt over hun gebruik.
 
 

 

COMMUNICATIETIPS

Het kan moeilijk zijn om met uw dierbare een gesprek aan te gaan over zijn of haar alcohol-, of medicatie(misbruik). Hoe pak je dit aan zonder dat het gesprek escaleert? Wij hebben een aantal tips voor je verzameld!

Wanneer u deze cijfers bespreekt met een vriend of familielid van wie u bezorgd bent dat hij of zij de controle over het gebruik verliest, probeer dan niet te oordelen. Uit je bezorgdheden op een niet beschuldigende toon. Je kunt het gesprek beginnen door iets te zeggen als: "Ik maak me zorgen om je, zou het kunnen dat...".
Soms heeft alleen al het uiten van deze bezorgdheid een preventieve werking!

Maar het komt vaker voor dat problemen als deze niet in één gesprek worden opgelost. Wees u ervan bewust dat uw bezorgdheid misschien niet wordt gedeeld door uw vrienden of familieleden. Zij vinden misschien dat het probleem niet bestaat of minder ernstig is dan u denkt. Laat dit verschil in perceptie u er niet van weerhouden het gesprek voort te zetten. Benoem dit verschil en vraag hen hoe het verschil verklaard kan worden. Probeer uw naaste te laten inzien dat het probleem wel eens groter zou kunnen zijn dan hij of zij denkt. U weet dat u een motivatie voor verandering heeft gecreëerd wanneer hij/zij zich realiseert "Misschien moet ik het een beetje afzwakken..."
Motivatie is voor elke persoon anders. Sommigen zijn gemotiveerd door de gezondheidsvoordelen van het niet gebruiken. Anderen door het geld dat ze kunnen besparen. Wij raden aan om de positieve en directe kortetermijneffecten van minder gebruiken te bespreken.
 
Je kunt het bijvoorbeeld hebben over het geld dat ze uitgeven aan hun gebruik. Je kunt ze laten inzien dat ze misschien (sociale) gelegenheden hebben gemist omdat ze een kater hadden of je kunt ze vragen om na te denken over hun werkprestaties. Deze persoonlijke effecten kunnen fungeren als zeer tastbare stimulansen die zij zelf in de loop van de tijd kunnen zien verbeteren of verslechteren.
 
Begin niet iemand te beschuldigen van verslaving of het verbieden van bepaald gedrag. Je wilt niet terechtkomen in een heen en weer van aanvallen en verdedigingen. Dit kan alleen maar uitdraaien op een ruzie die misschien wel meer pijn doet dan het gesprek alleen. Blijf bij wat je ziet en weet.

Misschien zien ze er moe uit, hebben ze moeite om uit bed te komen, zijn ze veel afgevallen, hebben ze hun eetlust verloren of lijden ze aan ziekten die wijzen op overmatig gebruik. Pols eens bij hen of deze waarnemingen juist zijn en vraag hen waarom zij denken dat het allemaal gebeurd is. Blijf ondertussen duidelijk maken dat je er niet bent om hen te straffen, maar om te helpen.
 
Probeer eerlijk te zijn over uw gebruik! Het kan helpen als je je ervaringen deelt. Deel ook hoe je ervoor zorgt dat je je gebruik verantwoord houdt.
 
Niets delen over jezelf kan een averechts effect hebben. Als je niet te persoonlijk wilt worden, kun je onze feiten en cijfers gebruiken om de verschillende groepen gebruikers te laten zien. Je zou kunnen aanvullen door te zeggen tot welke groep je denkt te behoren. Je zou dit kunnen opvolgen door te vragen tot welke groep gebruikers je geliefde denkt te behoren.
Gebruik de feiten als u onze flyers of posters gebruikt als een manier om te communiceren met uw dierbare. In onze campagne proberen we niet veroordelend of bevooroordeeld te zijn. We steunen de beslissing om minder te drinken, maar veroordelen niemand omdat hij of zij deze beslissing (nog) niet heeft genomen.
 
Probeer op een vergelijkbare manier te communiceren. Ondersteun de keuzes die iemand maakt, maar maak duidelijk dat bepaalde veronderstellingen die de gebruiker maakt vertekend kunnen zijn. Je kunt dit onderbouwen met ons onderzoek. Stel ze vragen als: "Welk percentage van de mensen van jouw leeftijd denk JIJ dat net zo vaak drinkt als jij?".
 

Laat je leiden door een expert

Hoe goed het gesprek ook verloopt, het kan zijn dat een gevoelige kwestie als deze niet is opgelost na een goed gesprek of discussie. In sommige gevallen kan het nuttig zijn advies in te winnen van een opgeleide gezondheidsprofessional. Hieronder vind je relevante en aangesloten organisaties in jouw regio.
Aarzel niet om een beroep op hen te doen voor deskundige begeleiding of actieplannen.
 

PROMOTIEPAKKET

Feiten en cijfers vormen de basis van deze campagne. Ze spreken tot de verbeelding en zijn handige hulpmiddelen om een boodschap kracht bij te zetten en te laten beklijven. Eén blik op een poster met een citaat over drinken kan zeker indruk maken, maar wanneer we de bijbehorende cijfers communiceren, zijn het de cijfers die in je hoofd blijven rondzingen.
 
We willen een wake-up call en een herinnering zijn voor iedereen die zijn beslissingen zou kunnen baseren op (verkeerd) gepercipieerde sociale normen.
 
Wil je de SNA gebruiken om je collega's bewust te maken?
Onze posters en flyers helpen je daarbij. Gebruik ze als gespreksonderwerp, om het gesprek op gang te brengen of gebruik de cijfers om je familielid of vriend(in) over na te laten denken. U kunt de materialen downloaden via de knop hieronder. Hier vindt u onze flyers en posters, maar ook een tekstuele, printversie van onze quiz om samen met uw dierbare te doen.
Of bestel de hoge kwaliteit prints gratis door het formulier in te vullen.
 
 
 

DOWNLOAD DE QUIZ vragen

DOWNLOAD DE QUIZ antwoorden

DOWNLOAD DE HANDLEIDING

AANVRAAG MATERIAAL

(PROMOTIEPAKKET)
 
 

Verzoek verzenden

 
 

ONS ONDERZOEKS-RAPPORT

Deze campagne draait om statistieken uit onze Euroregionale gezondheidsenquête.

Deze online enquête werd uitgevoerd van september 2019 tot januari 2020 en werd voorgelegd aan burgers, 55+ jaar oud, woonachtig in Nederland (Zuid-Limburg), België (Provincie Limburg, Ostbelgien en Luik) en Duitsland (Aken, Euskirchen, Heinsburg en Bitburg-Prüm). Om de veiligheid bij het beantwoorden van vragen over middelengebruik te garanderen, bleven de respondenten anoniem gedurende de hele enquête.

Wij vroegen deze respondenten ons een indicatie te geven van hun middelengebruik en vroegen ook hoe zij dachten dat andere mensen van hun leeftijd op deze zelfde vragen zouden scoren. Interessant was dat de SNA in bijna alle voorgestelde situaties toepasbaar bleek te zijn. We zagen duidelijk hoe respondenten de neiging hadden om gezond gedrag bij hun leeftijdsgenoten te bagatelliseren en hun ongezonde gedrag te overschatten. Benieuwd naar alle feiten en cijfers? U kunt het rapport hieronder downloaden.
 
 
 

Download volledig onderzoeksrapport

 
{list-region-popup}